‘Depremin enkazı yeni çevre felaketi yaratmasın’

‘Depremin enkazı yeni çevre felaketi yaratmasın’ haberivme.com

Ağır metal, asbest, tehlikeli kimyasal ve toksik içeriğe sahip enkazlara dair TMMOB yeni bir çevre felaketine yol açmaması için TMMOB uyarılarını yineledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Çevre, Kimya ve Maden Mühendisleri Odası üyeleri, deprem bölgesinde kaldırılan enkazlarda bulunan ağır metal, asbest, tehlikeli kimyasal ve toksik içeriğe dair uyarı da bulundu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yeni bir felakete yol açmaması için yazılı bir açıklama yapan mühendisler, “Deprem enkazlarının kaldırılması işleri çevre ve toplum güvenliği tehlikeye atılmadan yapılmalıdır” çağrısı yaptı.

Maraş merkezli 6 Şubat günü gerçekleşen ve en az 164 binden fazla yapının yıkıldığı depremlere ilişkin başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının yeni bir çevre felaketine yol açmaması için çağrıda bulunan mühendisler, şu sözlere yer verdi:

‘KAPSAMLI BİR ANALİZ YAPILMADAN ENKAZLAR DEPOLANMAYA BAŞLANDI’

“İktidar tarafından, arama-kurtarma çalışmaları henüz tamamlanmadan yeni deprem konutlarının inşaatları için hızlıca enkaz kaldırma çalışmalarına girişilerek, enkazlardan geriye kalan atık malzemelerin nerede ve nasıl depolanacağına ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmadan enkazlar taşınmaya ve depolanmaya başlanmıştır.

‘MOLOZ YIĞINLARI HEM TOPRAĞI HEM DE YER ALTI SULARINI KİRLETEBİLİR’

Bilindiği gibi deprem enkazında ortaya çıkan molozlar, içerisinde metal eşyaların, elektronik cihazların bulunduğu, asbest, farklı kimyasal ve toksik maddeler içeren, tehlikeli olarak sınıflandırılabilecek bir özelliğe sahiptir. Bu molozların tarım alanlarına, sulak alanlara ve su toplama havzaları gibi uygun olmayan alanlara depolanmasının çevre güvenliği bakımından büyük bir yanlış olacağı, gelecekte büyük sorunlar yaratacağı çeşitli çevrelerce açıklanmıştır. Ancak göz ardı edilen başka bir konu, bu enkazın ağır metal, asbest, tehlikeli kimyasal ve toksik içeriğidir. Bu içerikteki moloz yığınları zaman içerisinde asit-maden drenajına, diğer kimyasal ve tehlikeli madde sızıntılara yol açacak, bu durum hem toprağı hem de yer altı sularını kirletmesine neden olabilecek, böylece doğrudan ve dolaylı olarak insan yaşamı ve doğal yaşam üzerinde telafisi imkânsız sorunlar yaratabilecektir.”

ENKAZLARI DEPOLAMAK İÇİN ÖNERİLER NELER?

Mühendislerden depolama için önerileri şu şekilde sıraladı:

“Bu nedenlerle; deprem enkazı atıklarının başta terk edilmiş taş ocakları ve maden sahalarına olmak üzere uygun alanlara taşınarak depolanması, depolama öncesi sızıntıları önlemek amacıyla zeminin uygun yöntemlerle geçirimsiz hale getirilmesi, asit-maden drenajını engelleyecek önlemlerin alınması, atıkların daha sonra ayrıştırılabilmesi işlemlerinin de dikkate alınarak depolama çalışmalarının planlanması gerekmektedir.

Gelecekte yeni sorunların yaşanmaması için yapılacak işlerin en baştan doğru planlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için mühendislik disiplininin gerektirdiği birikim esas alınmalı, meslek odalarının bilgi ve deneyiminden yararlanılmalıdır. ‘Ben yaptım, oldu’ yaklaşımının sonuçları toplumumuz için çok ağır olmuştur. Bu yaklaşım acilen terkedilmelidir. Depremin gösterdiği yalın gerçek şudur; esas sorun felaketin sonuçlarını gidermek değil, olası bir felaketi önlemektir. Bunun için geçmiş deneyimleri yadsımadan, mühendislik disiplininin gereklerine uygun, meslek odaları ile iş birliği içerisinde çalışmak son derece önemlidir.

Konunun aciliyet ve önemi nedeniyle tüm toplumu duyarlılığa çağırıyor, iktidarı uyarılarımızı dikkate elmaya davet ediyoruz.”